تاثیرات و نتایج کوچینگ

کوچ می تواند تاثیرات زیادی بر روی مراجع داشته باشد. نقش کوچ چه به جهت رشد و بهبود فردی و چه سازمانی، نقش تسهیلگر و کاتالیزور است. به این معنی که به فرد یا سازمان کمک می کند راحت تر و با سرعت بیشتری به نتایج دلخواهش دست یابد. در زیر تاثیر جلسات کوچینگ بر … ادامه خواندن تاثیرات و نتایج کوچینگ