خانه تکانی بهاری – چطور بهار را متفاوت از هر سال دیگری شروع کنیم

تومان0

توضیحات

اگر در سال ۹۷ برنامه اتان پر بود از دوره های مختلف توسعه فردی و شخصیت شناسی و کارگاه های شناخت رسالت فردی و تفکر خلاق و هدف گذاری و ان ال پی و …

اگر کتابخانه تان در سال ۹۷ پرتر از قبل شد با کتاب هایی مثل صبح جادویی و اثرمرکب و قدرت عادت و خوب به عالی و چهار اثر از فلورانس و شفای زندگی و …

اگر هیچ کدام از موارد بالا در مورد شما صدق نمی کند…

اگر خودتان را دوست دارید و به این باور دارید که قهرمان زندگی خودتان هستید،

پیشنهاد می کنم تمرین هایی که برای یک خانه تکانی بهاری طراحی شده اند را انجام دهید.

در صورت وجود سوال و همچنین در صورتی که مایل هستید نظر خودتان را در مورد تمرین های با من به اشتراک بگذارید، لطفا به ایمیلی که در تمرین ها قید شده، ارسال کنید.