زمستان گرم – چطور زمستانی متفاوت از هر سال دیگر داشته باشیم

تومان0

توضیحات

به تمرین های زمستان گرم خوش آمدید!

در ۳ فصل اول سال ۹۸، دفترچه ای تهیه کردم تا با تکمیل و فکر کردن به آن بتوانیم روزهای بهتری برای خودمان بسازیم. این دفترچه، آخرین دفترچه امسال خواهد بود. برای این که زمستانی که امسال خیلی هم سرد نبود، به خوبی تمام شود و در پایان سال، تغییرات عمیقی در خودمان ببینیم.

در زندگی، اتفاقاتی میفتند که مسیر ما را از هدفی که داریم منحرف کرده و انرژی ما را برای تلاش در جهت رسیدن به اهداف، کاهش می دهد. این اتفاقات به علاوه داشتن تعداد زیادی مسئولیت و تعهد، صرف زمان با آدم هایی که ارتباط با آن ها سخت است و هر مسئله دیگری می تواند موجب هدررفت انرژي ما شود.

در این دفترچه باز هم به همان مسائبلی می پردازیم که در فصول گذشته بر آن ها تمرکز کرده بودی؛ نیاز داریم بدانیم در زندگی ما، چه چیزی یا چه کسی موجب این هدررفت می‌شود؛ در کجاهای زندگی این هدررفت وجود دارد؛ چه کارهایی را به عقب می اندازیم و پروژه‌های نیمه تمام ما چه هستند؛ اهداف ما برای زندگی دقیقا چه هستند (در این تمرین، برای فصل بهار برنامه ریزی می‌کنیم)؛ چه چیزهایی را باید رها کنیم تا احساس بهتری داشته باشیم؛ عادت‌های جدیدی که ما را به یک فرد منحصربه فرد موفق تبدیل می‌کنند چه هستند.

تمرین‌هایی که در این‌جا آمده،‌ معادل حداقل ۴ جلسه یک ساعته کوچینگ برای شما مفید خواهد بود. امیدوارم برای پاسخ به پرسش‌های این تمرین‌ها وقت بگذارید و از آن‌ها استفاده کنید.

اگر برای انجام تمرین‌ها و عمل به آن‌ها به کمک نیاز داشتید، می‌توانید از یک کوچ بهره ببرید. کوچ در تمام مسیر در کنار شما خواهد بود و به شما کمک می‌کند سریع و راحت به اهداف خود برسید.

شما می‌توانید از خدمات کوچینگ من و یا هر کدام از همکاران عزیز من برای رسیدن به موفقیت استفاده کنید.