حراج!

کتاب خودتان را کوچ کنید

تومان5,000 تومان0

توضیحات

اهمیت هدف گذاری برای رسیدن به انسانی بهتر برای هیچ کس پوشیده نیست. ما همواره در پی این هستیم که موفقیت هایی به دست بیاوریم و رشد کنیم.
در زندگی برای هر کدام از ما پیش آمده که احساس سردرگمی کند و بگوید نمی دانم باید چه هدفی را برای خودم تعیین کنم. گاهی هم برای خودمان هدف تعیین می کنیم اما به آن دست نمی یابیم. شاید حتی در جهت رسیدن به هدف مورد نظرمان گام هایی هم برداریم. اما بعد از مدتی از تلاش دست برمی داریم و مأیوس و دلسرد به جای اول بر می گردیم.

این راهنما برای شما تهیه شده است تا ابزاری در دست داشته باشید تا خودتان را کوچ کنید و به خود ایده آل تان تبدیل شوید.
در این سفر ماجراجویانه، بودن یک کوچ در کنار شما همانند چراغی است تا شما راه خود را از میان امواج خروشان دریا پیدا کنید. کوچ به شما انگیزه می دهد و شما را تشویق می کند تا از پس تمام سختی های سفر بربیایید.
ش