۵۴۹ پرسش قدرتمند کوچینگ

تومان0

مجموعه ای از سوالات قدرتمند و پرتکرار کوچینگ

توضیحات

یکی از مسائل مهمی که در کوچینگ مطرح می‌شود، کیفیت سوالاتی است که کوچ از مراجع خود می‌پرسد. این سوالات هم‌چنان که می‌توانند شبیه به هم باشند، اما عملاً برحست این‌که در کجا و به چه منظوری از مراجع پرسیده می‌شود، می‌تواند به مراجع در آگاهی از آن‌چه هست و آن‌چه می‌خواهد باشد کمک کند. این کتاب از آن جهت می‌تواند مورد توجه کوچ‌ها و مربی‌ها قرار گیرد که در آن سوالات پرکاربرد و شفاف‌کننده‌ای عنوان شده و می‌تواند ایده‌های جالبی برای طرح پرسش‌های قدرتمند از مراجع در ذهن شما ایجاد کند.